Hội săn thú : thỏ , nai , trâu bò , voi , cọp , sư tử , khủng long con , khủng long cha !!!!

nuoiga666888

Hội săn thú : thỏ , nai , trâu bò , voi , cọp , sư tử , khủng long con , khủng long cha !!!!

Postby nuoiga666888 » Sat Jul 29, 2017 4:21 pm

ae nào tham gia không ?

nuoiga666888

Re: Hội săn thú : thỏ , nai , trâu bò , voi , cọp , sư tử , khủng long con , khủng long cha !!!!

Postby nuoiga666888 » Sat Jul 29, 2017 4:22 pm

tình hình là bàn 2 green vừa ra dây 13 và dây 7 sát nhau nên có thể âm nặng mới ra dây 6,7 nữa .

betno1
Posts: 36
Joined: Sun May 21, 2017 2:28 pm

Re: Hội săn thú : thỏ , nai , trâu bò , voi , cọp , sư tử , khủng long con , khủng long cha !!!!

Postby betno1 » Sun Jul 30, 2017 2:26 pm

khủng long quay, hấp , nướng kkkk :)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests