Meocon35_Tham gia Party betno1

meocon35
Posts: 1
Joined: Fri Jun 02, 2017 10:31 pm

Meocon35_Tham gia Party betno1

Postby meocon35 » Fri Jun 02, 2017 10:42 pm

Hi Ad và tất cả các Anh Em khác

Hiện tại mình chưa có đăng ký bên 138. Đang xài qq188. Đang trong giai đoạn " ngồi dòm ". Vẫn chưa biết thể lệ tham gia và cách thức trúng giải. Ad hoặc các anh em có thể chia sẻ thêm cho mình với

Duy Nguyen kính bút

admin
Site Admin
Posts: 18
Joined: Fri Apr 14, 2017 10:39 pm

Re: Meocon35_Tham gia Party betno1

Postby admin » Fri Jun 02, 2017 10:48 pm

http://www.wc138.biz/vi-vn/login/logon/220203
tạo acc bên này nạp 100k - đều tay mã 10k - win thì gấp !
ngày đánh 1h-1h15'...có clip đánh càng tốt nhé em

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest