TTLN- tham gia party Day 1

thuatoantap-TTLN
Posts: 6
Joined: Fri May 19, 2017 12:51 am

TTLN- tham gia party Day 1

Postby thuatoantap-TTLN » Fri Jun 02, 2017 7:20 pm

Day 1: -10dv
ko quay video dc, máy cùi wá quay video cpu usage lên 100% hix

Image
Image
Image
Image
Image

admin
Site Admin
Posts: 18
Joined: Fri Apr 14, 2017 10:39 pm

Re: TTLN- tham gia party Day 1

Postby admin » Fri Jun 02, 2017 7:55 pm

sao âm khiếp v e ? Dây 3L nghỉ 15-30' nhé

thuatoantap-TTLN
Posts: 6
Joined: Fri May 19, 2017 12:51 am

Re: TTLN- tham gia party Day 1

Postby thuatoantap-TTLN » Sun Jun 04, 2017 12:25 am

Day 2: +12dv
Khoảng giữa lose 5, có tạm nghỉ 15p
Ăn event 5tr cũng chua lắm :oops: :oops: :oops:

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

thuatoantap-TTLN
Posts: 6
Joined: Fri May 19, 2017 12:51 am

Re: TTLN- tham gia party Day 1

Postby thuatoantap-TTLN » Sun Jun 04, 2017 11:45 pm

Day 3: -10dv

hôm nay tâm trạng wá thôi thua sớm

Image
Image
Image
Image

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest