Page 1 of 1

up hình lên 4rum

Posted: Wed May 24, 2017 7:53 am
by nuoiga666888
có up hình trực tiếp ko admin ?

Re: up hình lên 4rum

Posted: Wed May 24, 2017 9:21 am
by phongtran888
Hình như chưa được bạn nhé...
Up wa trang trung gian đỡ nha bạn. :D