Lý do những lần cháy acc của tôi !

nuoiga66688
Posts: 10
Joined: Wed Jan 17, 2018 10:10 am

Lý do những lần cháy acc của tôi !

Postby nuoiga66688 » Wed Jan 17, 2018 12:52 pm

Lý do những lần cháy acc của tôi.
Lần 1 : thắng mấy ngày liên tiếp ảo tương... Cháy.
Lần 2: gấp thêm vốn không đủ... Cháy.
Lân 3 : say rượu ... Cháy.
Lân 4 : cãi nhau với vợ... Cháy
Lần 5 : thua liên tiếp do bẻ cầu... Cháy.
Và vô số các lần khác. Đang tim lý do vì sao cháy

nuoiga66688
Posts: 10
Joined: Wed Jan 17, 2018 10:10 am

Re: Lý do những lần cháy acc của tôi !

Postby nuoiga66688 » Wed Jan 17, 2018 12:58 pm

nuoiga66688 wrote:Lý do những lần cháy acc của tôi.
Lần 1 : thắng mấy ngày liên tiếp ảo tương... Cháy.
Lần 2: gấp thêm vốn không đủ... Cháy.
Lân 3 : say rượu ... Cháy.
Lân 4 : cãi nhau với vợ... Cháy
Lần 5 : thua liên tiếp do bẻ cầu... Cháy.
Và vô số các lần khác. Đang tim lý do vì sao cháy

lần 1 : bác tự trả lời rồi
lần 2 : chơi thua gấp vấn đề bay acc chỉ là thời gian , đã có betlist lose 41 ván liên tục kìa bạn
lần 3 : say rượu đi còn ko xong làm sao làm cái gì xong dc ?
lần 4 : cãi nhau gây ức chế , chơi csn ván thua gây ức chế thêm nữa -> chết !
lần 5 : bơi ngược dòng nước nên mệt đuối nc và cháy

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest