Page 1 of 1

Cuộc thi ngày 7-6-2018

Posted: Wed Jun 07, 2017 9:03 pm
by bcronline
Image

Quả thật khi nghiêm túc với đều tay......... Cũng rất khó chịu +2 đơn vị hết 30p . Stop

Re: Cuộc thi ngày 7-6-2018

Posted: Thu Jun 08, 2017 10:53 am
by nuoiga666888
lộn box rồi ba

Re: Cuộc thi ngày 7-6-2018

Posted: Fri Jun 09, 2017 9:38 am
by bcronline
Không post chỗ này thì chỗ nào bácc